Sonet ze spadkowym zapisem
na spotkanie do towarzystwa 
przyszło zaledwie paru dziadków 
zniesiono podatek od spadków 
więc śmierć do niektórych już przyszła 

po stracie bliskich nie ma żalu 
spadkobiercy cieszą się zgodnie 
bo czują się bardziej swobodnie 
na stypach widać nastrój balu 

gdy chcecie uniknąć frustracji 
zanim was potomek udusi 
zapiszcie dobytek fundacji 

dla klubu umarłych poetów 
co żywych do refleksji zmusi 
i powiększy grono estetów
Zurych, 7 stycznia 2000