Sonet z całkiem innym akcentem
z okazji urodzin w gazetach
kilka formułek o Miłoszu
wnet wszystkie znalazły się w koszu
gdyż grały na samych zaletach

z pewnością to postać ogromna
i nieprzeciętnego formatu
lecz teraz igrzysk trzeba światu
poezja zaś nazbyt jest skromna

Miłosz mógłby być prezydentem
zastępując Miłoszewicza
też Miłosza – z innym akcentem

jakby sobie z Serbami radził
do Hagi posłałby Dżindżicza
a z NATO też by się powadził
Twierdza Ciszy, 1 lipca 2001