Sonet z Teatru Vindobona
na wiedeńską komunikację 
boczyć się nie można – przeciwnie 
jednak nadmierna sprawność – dziwnie 
wywołuje czasem frustrację

odległość jednego przystanku
w ciągu kilku minut pokonasz
ale zanim tego dokonasz
przejdziesz kilometr mości panku

na przykład Teatr Vindobona
osiągniesz z uporem oślęcia
Supancic stroni od zaśnięcia

po sztuce każdy się przekona
że wszystko jest do osiągnięcia
do przedsięwzięcia lub do cięcia
Wiedeń, 8 października 2002