Sonet z orderem DADA-nusi
wysłałem list do koleżanki
z lat szkolnych – co odpowiedziała?
w moich książkach się zaczytała
lecz nie pojęła niespodzianki

dzwonię do Rity Grochocińskiej
wie że Danusia list dostała
bo ją ode mnie pozdrawiała
to efekt metody zbyt wścibskiej

patriotyzm nie może być cnotą
ani Piłsudski bohaterem
wszak wspierał swe rządy hołotą

tak Lenina jak Piłsudskiego
skreślamy a DADA-orderem
odznaczamy Bonapartego
Zurych, 8 lutego 2002