Sonet o psuciu polskiej mowy
łysi ponoć błyszczą światłością
lub mądrość podrabiają miną
a mnie Bóg obdarzył czupryną
za co pozostaję z wdzięcznością

jest jeszcze kilka takich zjawisk
od których w mózgu staje zator
na przykład zwrot ewaluator
nie wymieniając żadnych nazwisk

ewaluacja już istniała
tak długo jak człowiek miał głowę
ewaluatorów nie miała

każdy z nas dowartościowuje
lecz kto ochroni naszą mowę
od tego co ją właśnie psuje
Zurych, 28 października 2003