Sonet o burzeniu fal morskich
składano mi dzisiaj życzenia 
chociaż imienin nie obchodzę 
ale z życzeniami się godzę 
bo mnie skłaniają do milczenia 

Kilu przygotowuje stronę 
o moich książkach po niemiecku 
więc może wstawi na zapiecku 
że sprzedam praw swoich ochronę 

chcę sprzedać wszystkie moje wiersze 
łącznie z prawami autorskimi 
oferta znaczenie ma szersze 

w nowym wieku bycie poetą 
to walka z falami morskimi 
daramność jej nie jest zaletą
Zurych, 8 maja 2004