Sonet o iluzyjnym wątku
"popatrzcie jaki człowiek słaby" 
"jednostka zerem" tańczy walca 
tylko w rytmie "milionopalca" 
lecz słabość ma także powaby 

każda istota wspólnotowa 
żywot opiera na wyzysku 
mieszkać chce raczej w uroczysku 
dręczy ją rzecz niedochodowa 

pragnie przemierzać oceany 
tłumaczy że czas niewłaściwy 
więc czeka  na raj obiecany 

wróćmy do sprawy na początku 
jednostkę mamią kolektywy 
magią iluzyjnego wątku
Zurych, 19 czerwca 2004