Sonet o zasłoniętym Krzyżu
obchody tej krwawej rocznicy 
ustanowiono znacznie później 
gdy na świecie było już luźniej 
bo zmarli nowi męczennicy 

w Wielki Piątek pełnia Księżyca 
przesłania Krzyże niebotyczne 
straszne ale i fantastyczne 
ta Śmierć niejednego zachwyca 

nie była zresztą nadaremna 
stała się główną Śmiercią świata 
wyzwoliła siłę odrębną 

która wciąż trwa choć czasem słabnie 
pomaga i trudności zmiata 
kiedy człowiek znajdzie się na dnie
Twierdza Ciszy, 25 marca 2005