Sonet przy nieporozumieniach
są tacy którzy nie pojmują 
co znaczy słowo pokolenie 
trwa natarczywe chocholenie 
lecz Polacy nie protestują 

"moja generacja" - powtarza 
Lech Wałęsa - oznajmiam 
że ja się z nią nie utożsamiam 
bo nieporozumienia stwarza 

mógłbym powiedzieć że należę 
do pokolenia dzieci wojny 
lecz tą miarą życia nie mierzę 

ponieważ jestem bogobojny 
jadę na Podniesienie Krzyża 
bo koniec świata się przybliża
Twierdza Ciszy, 14 września 2005