Sonet - trzy trulla i sześć trulli
trullo a w liczbie mnogiej trulli 
nie mam słownika lecz po polsku 
przypuszczam będzie jak po włosku 
do czterech trulla nie jak w bulli 

właśnie w Martina Franca między 
stradome a Roma tablica 
Polskiego Papieża zachwyca 
swoją bielą - symbolem nędzy 

dlatego Ostuni jest białe 
biedacy mieli obowiązek 
biało malować domy całe 

wtedy nie płacili podatku 
choć z papieżem to żaden związek 
jednak z bielą wiary w zadatku 
Locorotondo, 12 października 2006