Sonet o tym kim ja nie jestem
ja nie jestem esperantystą 
ale jestem esperantantem 
bowiem nasiąkłem esperantem 
przez to jestem awenturystą 

jak twórcza substancja gotowa 
dla malarza kolorów wdzięki 
dla muzyka przeróżne dźwięki 
tak dla mnie tworzywem są słowa 

czy tak czy owak żadna sztuka 
bez słów by zaistnieć nie mogła 
wszak powstałaby w mózgu luka 

tonacje molowa durowa 
a czerń już niejednego zmogła 
bez słów tego nie pojmie głowa 
Bastiono de Silento, 23 sierpnia 2006