Sonet o recenzji spod żagla
napisałem krótką recenzję
o książce Wiesława Uptasa
„Taki sposób na życie” – prasa
ignoruje każdą poezję

polemizuję nie z poetą
a z autorem słowa wstępnego
który sposobu podstępnego
użył co przyznam jest zaletą

„Światy za mgłą” mają mistyczność
czyli coś nieokreślonego
hokus pokus i romantyczność

lecz moje wrażenie jest inne
to skok wyrafinowanego
lisa na układy intymne
Morze Tyrreńskie, 23 lipca 2003