Jan Stanisław Skorupski
BARSZCZADA

sonety i ballady
czyta i ¶piewa autor
muzyka, rysunki i fotografie autora
akompaniuje
Witold Czajkowski
i ze swoj± rodzin± ¶piewa
refreny barszczowej ballady

» Mańkutiada
» Nacyjanoliada
» Obskurada
» Popierada
» Rutyniada
» Smutada
» ¦wierszczada
» Taktakada
» Ultrada
» Wazeliniada
» Zygzakada
» ¬ródlaniada
» Żmijada
» Ballada barszczowa
» Krótki marsz żałobny
» Zakończenie

ten cykl 30 sonetów powstał
w ci±gu jednego dnia
11.11.1998

» 11.11.2018
» 11.11.2019
» 11.11.2021
» 11.11.2022