Sonet z pokonywaniem szczebli
pokonywał szczeble rozwoju 
od chaty kurnej do pałacu 
od prostych żołnierzy na kacu 
do twórców myślących w spokoju 

z czerwonoarmistami w zgodzie 
wyśpiewywał sprośne czastuszki 
potem pod imieniem Kościuszki 
maszerował dziarsko w pochodzie 

orał kosił kosą żął sierpem 
w zapolu snopy młócił cepem 
lub biegał za kieratem stępem 

powoził mułami - za pługiem 
wspominał czarnoziem za Bugiem 
i gryzł się nie spłaconym długiem
Zurych, 13 lipca 2000