Sonet o pisarskiej przygodzie
przyszedł "pisarz emigracyjny" 
i chciałby się ze mną "zjednoczyć"
a ja bym się chciał z nim podroczyć
choć facet nie jest "narracyjny" 

on chce być koniecznie pisarzem 
ale nie wie jeszcze dlaczego 
podciągnij się trochę kolego 
przyklęknij przed Wielkim Ołtarzem 

już tyle razy wspominałem 
o Ołtarzu Wielkiej Przygody 
pokory przed nim nie widziałem 

najpierw tę Wielkość trzeba poznać
potem Jej oddać część swobody 
na koniec przy Jej stopach skonać
Zurych, 24 lutego 2001