Sonet w dialogu z Panem Bogiem
Pan Bóg się na ludzi pogniewał
i zesłał paskudną pogodę
choć mógłby ograniczyć szkodę
więcej dobra bym się spodziewał

„Panie Boże pomóż biedakom
którym woda zabrała wszystko
otwórz im Twoje uroczysko
wprowadź ku dobrotliwym znakom”

„to kara za wielkie zniszczenia
jakie człowiek czyni naturze
niech ograniczy swe roszczenia”

„strate parade - biegun rozwydrzenia
dlatego będę zsyłał burze
aż do granic upokorzenia”
Twierdza Ciszy, 11 sierpnia 2002